Totalløsninger

A.S Rubicon tenker også kreativt og helhetlig i sin produktutvikling. Med en moderne maskinpark og egen blikkenslageravdeling produserer vi det du måtte ha behov for. Vi vil stadig videre. Vi er fleksible og søker optimale og rasjonelle løsninger som kan gi deg som kunde det du ønsker.

Våre tette bånd til en rekke produktleverandører gjør at vi kan levere et helhetlig sluttprodukt.