Åpenhetsloven

NorDan Rubicon AS redegjørelse for aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. NorDan Gruppen AS og datterselskapene i Norge, NorDan AS og NorDan Rubicon AS er omfattet av lovens pålegg om informasjonsplikt og plikt til gjennomføring og publisering av aktsomhetsvurderinger.

NorDan Gruppen AS reviderer og tilgjengeliggjør aktsomhetsvurderingen årlig. Den til en hver tid oppdaterte aktsomhetshetsvurderingen gjøres tilgjengelig på denne nettsiden. For ytterligere spørsmål om hvordan vi arbeider med åpenhetsloven og bidrar til dens formål er du velkommen til å kontakte oss på firmapost@nordan.no

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (juni 2024):
Last ned PDF (engelsk)

Etisk regelverk for leverandører

Leverandører til NorDan Gruppen AS og datterselskapene i Norge, NorDan AS og NorDan Rubicon AS skal etterleve det vedtatte etiske regelverket (Supplier Code of Conduct).

Supplier Code of Conduct (november 2023)
Last ned PDF (engelsk)