Skip to content

Aluminium og glass
er nærmest 100% gjenbrukbart

Bærekraft

NorDan Rubicons fasadeløsninger er basert på kunnskap og teknologi som setter menneske og natur i fokus. Aluminium og glass oppfyller alle krav til bærekraftig produktutvikling og materialkretsløp. Det legges til rette for omfattende designmuligheter og funksjoner kombinert med funksjonssikkerhet, lang levetid, brukerkomfort og energieffektivitet.

NorDan Rubicon tar bærekraft på alvor

Gjennom aktiv deltakelse i prosjektets ulike faser ønsker NorDan Rubicon å bidra til gode løsninger og riktige produktvalg. Dette omfatter fremskaffelse av ulike typer miljødokumentasjon og sertifikater så vel som teknisk rådgivning.