Skip to content

Gand Videregående Skole

Skolen har 1100 elevplasser. Skolen ble nylig ombygget slik at alle elevene ble samlet på en plass. På skolen er det vanligst at hver klasse har 15 elever, slik at lærerne skal kunne bidra bedre på den enkeltes utvikling. Vi i Rubicon har vært med på å gjøre skoledagen lysere for elever på Gand Videregående Skole. Nå er endelig alle elever samlet på et sted.