Skip to content

NorDan Rubicon Grafisk Profil

Visuelle retningslinjer

Den visuelle identiteten til NorDan Rubicon består av logo, symboler, fonter og farger. Det er viktig for oss å fremstå visuelt likt i alle kanaler. Designmanualen beskriver regler for bruk av designprofilen og skal dermed etablere og opprettholde en solid visuell identitet.

Logoen

Vi har hatt fokus på rene og tydelige linjer for at Nordan Rubicon sin logo skal fremstå moderne, og at den står godt over tid. Logoen er enkel å lese, og enkel i bruk på ulike flater.

Logovaraiasjoner

Nordan Rubicon sin logo er i blåtoner. Blått er fargen for himmel, hav og uendelighet – slik som vestlandskysten. Fargene skaper trygghet, samtidig som den understreker profesjonalitet og tydelighet. Blå er fargen av harmoni, troskap og sympati. 

Logo kan brukes i horisontal eller vertikal utførelse. Logo kan også brukes hvit når den må plasseres på en farget flate

Logo med slogan

Et slagord er et slags løfte om hva merkevaren vår kan gjøre for kunden. Eller hva vi ønsker at merkevaren vår helst skal assosieres med. Vårt slagord er presist og kortfattet. Et slagord som er enkelt å uttale, enkelt å huske, og som underbygger selve logoen og virksomheten vår.

Logoplassering

Logoen er det viktigste basiselementet i vår overordnede visuelle fremtonging. Logoen skal alltid plasseres på en konsekvent og forutsigbar måte. Logoen bør som standard plasseres på en overflate uten forstyrrende elementer som tekst, grafikk og bilder.

Det er definert en sikkerhetsavstand på alle sider rundt logoen. Symbolet og skrifttypen i logoen har et satt størrelsesforhold, og skal aldri splittes opp eller strekkes i verken bredde eller høyde. Det er ikke tillatt å endre eller justere fargene.

Grafisk element

Et slagord er et slags løfte om hva merkevaren vår kan gjøre for kunden. Eller hva vi ønsker at merkevaren vår helst skal assosieres med. Vårt slagord er presist og kortfattet. Et slagord som er enkelt å uttale, enkelt å huske, og som underbygger selve logoen og virksomheten vår.

Hovedfarge Pantone 7686 C

C96 M71 Y13 K2
R25 G79 B144
#194f90

Støttefarge Pantone 279 C

C83 M22 Y0 K0
R49 G140 B221
#318cdd

Støttefarge Pantone 2755 C

C91 M89 Y21 K8
R32 G17 B97
#201161

Støttefarge Pantone 311 C

C89 M0 Y4 K0
R29 G193 B221
#1dc1dd

Støttefarge Sort

C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
#000000

Farger

Ikke noe setter følelsene mer i sving enn farger. Farger er noe vi forholder oss til hver dag.

Vi mennesker blir mer og mer bevisste på design og farger etter som tiden går. Aldri før har det vært så viktig for oss som ønsker å vise igjen i markedet og ønsker å tilstrebe oss en viss profil, at vi har et bevisst forhold til hva farger kan gjøre for vårt etterlatte inntrykk. Over viser vi NorDan Rubicon sine profilfarger.

Helvetica Light
Helvetica Bold

Skrift

Helvetica Light og Helvetica Bold er fontene til NorDan Rubicon.  Disse brukes i headinger i alt kommunikasjons- og markedsmateriell. I intern kommunikasjon som PowerPoint og andre presentasjoner kan det brukes Arial og Fonten Helvetica ikke er installert på computeren.

Merkantilt

Herr finner du maler og pdf på de viktigste trykksakene klar til nedlasting.

Eksempler på bruk

Rollups
Plakater