Skip to content

Skeiane Ungdomsskole

Nye Skeiene Ungdomsskole har blitt utvidet med fire nye fløyer som er utformet som lekne bokser som knytter seg til den eksisterende bygningen. Boksene rommer alt fra klasserom og garderober til desentraliserte arbeidsrom. Dette var også et spennende prosjekt å være med på – hilsen  Fasadeentreprenøren  NorDan Rubicon