Skip to content

Sola kommunes nye rådhus

Sola kommunes nye rådhus er for tiden under arbeid, og skal etter planen stå klart i desember 2019. Dette blir et folkets rådhus – en god møteplass for kommunens innbyggere. Fasaden på nybygget og det eksisterende bygget blir lik, slik at rådhuset framstår som helhetlig.
Oppdragsgiver: Consto Sør. Arkitekt: Longva arkitekter AS